Renovatie Westhoek

Adres

Leopold II Laan 59
8670 Oostduinkerke
www.renovatiewesthoek.be
info@renovatiewesthoek.be
+32 495 577 992

Renovatie Appartementen

Onze werkwijze:

Het renoveren van een appartement is een werk die vlot en vlug dient te gebeuren, teneinde het storend effect t.o.v. de omliggende bewoners of eigenaars van de appartementen tot een minimum te herleiden. Het renoveren van een appartement vereist een goede discipline van onze aannemers.

Renovatie Westhoek is een coördinatiebureau die aannemers aanstelt om renovatiewerken uit te voeren.

Wij zorgen voor de planvorming,de planning en de coördinatie van de werken.

Duur van de werken:

Een totaalrenovatie van een "normaal" appartement duurt ongeveer 20 werkweken, plan uw renovatie tijdig (zeker 6 maanden op voorhand) want een goede voorbereiding is cruciaal om de duur van de werken tot een minimum te herleiden. De beste periode om een appartement te renoveren is de winterperiode, omdat  de appartementen dicht bij de kust dan meestal niet gebruikt worden.

Hoe gaan we te werk?

Tijdens de eerste verkennende gesprekken wordt bepaalt hoe U de renovatie van het appartement wenst aan te pakken op gebied van stijl, comfort, toegankelijkheid, herindeling en dergelijke meer. Belangrijk is tevens ook het aspect van energiebezuiniging d.m.v. het eventueel  vernieuwen van de verwarmingsinstallatie, het verbeteren van de isolatie en vernieuwen van ruiten of ramen. Op basis van alle aspecten bepalen wij een offerte in functie van de grootte en afwerkingsgraad van het appartement.

Ter plaatse wordt het appartement opgemeten en maken we een voorstudie met een grondplan en volumestudie ingeval nodig. Ingeval er een volume-uitbreiding nodig is, zorgen wij voor de nodige aanvragen. Wij maken een gedetailleerde offerte, zodat u gemakkelijk een totaalbeeld krijgt.